MODÜLER BİBAP

Modüler bibap; Bireysel Bağımlılık Tedavisi Programının (bibap) bir bileşenidir.

Klinik görüşmelerde kolay uygulamayı ve standardizasyonu sağlamak amacıyla geliştirilmiş görsel kartlardan oluşmaktadır.

Modüler uygulama daha çok madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

Her modül farklı sayıda karttan oluşmaktadır. A4 boyutunda olan kartların 2 yüzü vardır. Kartların ön yüzünde bağımlı kişiyle çalışmak için bir görsel ve bir mesaj yer almaktadır. Arka yüzünde ise; uygulayıcının vermesi gereken bilgiler bulunmaktadır. 

        

Her kartın uygulaması; anket, tartışma, açıklama ve vurgulama olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Modüler bibap, sadece eğitim almış kişilere verilebilmektedir. Eğitim için yan tarafta yer alan iletişim kutusundaki e-posta adresine yazabilirsiniz.

Modüllerin başlıkları şunlardır:

1-Farkındalık

2-Motivasyon

3-Bağımlılık bilgilendirme

4-Alkol Madde etkileri bilgilendirme

5-Nörobilişsel eğitim - Beyin ve bağımlılık

6-Kaymayı tanıma ve başa çıkma

7-Duygularla başa çıkma

8-Düşüncelerle başa çıkma

9-İstekle başa çıkma

10-Yaşamı düzenleme

11-Aile ilişkileri

12-Arkadaş ilişkileri

13-Dürtüsellik

14-Aileyle görüşme