Bireysel Bağımlılık Tedavisi Programı (bibap); Prof. Dr. Kültegin Ögel ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş bireysel bağımlılık müdahale programıdır. Alanda çalışan ve bağımlılıkla karşılaşan uzmanların uygulaması gereken psikososyal müdahaleleri içerir.

Bibap Uygulama Rehberi; alanda çalışan uzmanlar için bağımlılıkta müdahaleye ilişkin pratiğe yönelik bilgileri ve uygulamaları içerir. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Yapılandırılmış Klinik Görüşme; daha çok bağımlılık tedavi merkezlerinde uygulanmak üzere, yapılandırılmış klinik görüşmeleri içeren, farklı modüllerden oluşan  bir programdır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Modüler Bibap; klinik görüşmelerde kolay uygulanmayı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Görsel kartlardan oluşmakta ve daha çok bağımlılık tedavi merkezlerinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi; danışanın risk ve ihtiyaçlarını saptayan ve tedavide izlenecek yolu belirleyen bir formülasyon yöntemidir. Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından geliştirilmiştir. Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi; iyileşme planının oluşturulmasına katkıda bulunur. Daha fazla bilgi için tıklayın...

BİTANE; Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi'ni doldurmadan önce, eksiksiz bir öykü almak için Bağımlılık İnceleme ve Tanıma Envanteri (BİTANE) doldurulabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Kısa Müdahale Uygulaması; sorunlu alkol ve madde kullanımının tespit edilip, kişiyi değişim konusunda motive etmek için kullanılır. Temel sağlık hizmetleri, acil servis, okul, üniversite, özel ofislerde kolayca uygulanabilecek hızlı bir yöntemdir. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Online psikoeğitim filmleri; farklı konuda eğitim içeren video filmlerden oluşur. Bağımlı kişilerin bağımlılık ve bağımlılıkta iyileşme kavramını  öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış psikoeğitim filmleridir.Daha fazla bilgi için tıklayın...

İyileşme kartları; müdahale sürecinde yapılan uygulamaların etkinliği artırmak ve pekiştirmek amacıyla hazırlanmış, iyileşmenin temel kurallarını içeren sözlerden oluşan kartlardır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Bağımlılık ve iyileşme süreci filmleri; bağımlılığın nasıl geliştiğini ve iyileşmenin aşamalarını anlatan, kişinin içinde bulunduğu sürecin farkındalığını artırmayı hedefleyen iki ayrı filmden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Aileyle çalışma; bağımlılık tedavisinin çok önemli bileşenlerinden birisidir. Bibap içinde yer alan aile görüşmesi, bağımlı aileyi değerlendirmek için kullanılan Aile Profil İndeksi, eş bağımlılık kavramı, bağımlı ebeveynin çocuğuna yaklaşım ile ilgili bilgiler almak için tıklayın...

Değerlendirme ve araştırma amacıyla, bibap'a özel iki ölçek geliştirilmiş ve iki modülün etkinlik çalışması yapılmıştır. Relaps risklerini değerlendirmede MORİ, aileyi değerlendirmek için 10 soruluk BAPİ-Aile formu,  izlemede değişimi saptama amacıyla BASİ kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

BibapSoft; bibap'la ilişkili tüm materyali içeren, bağımlılık alanında kullanılmak üzere hazırlanmış bir Tanı, Tedavi ve Takip programıdır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Dikkat!

Bibap materyallerinin hepsi alanda çalışan uzmanlara yöneliktir. Eğitim alan uzmanlara verilmektedir.

Eğitim için yan tarafta verilen e-posta adresine yazabilirsiniz.