Genel Bilgi

Bibap; bireysel bir bağımlılık müdahale programıdır. Temel olarak bağımlılıkta psikososyal müdahaleyi içerir.

Bireysel Bağımlılık Tedavisi Programı (bibap); Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. 

Alanda çalışan ve bağımlılıkla karşılaşan uzmanların uygulaması gereken psikososyal müdahaleleri içerir.

Klinik görüşmelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş farklı uygulamaları vardır. Duruma ve ihtiyaca göre bunlardan biri seçilebilir. Tüm uygulamalar yapılandırılmış programlardan ve bağımlılıkta etkinliği kanıtlanmış paradigmalardan oluşur.

Öğrenmesi ve uygulanması kolaydır. Kullanıcı veya bağımlılarla yürütülecek, bire bir çalışmalar için geliştirilmiştir.

Grup çalışmalarında kullanılmaya uygun değildir. Grup çalışmaları için www.samba.info.tr sitesine bakınız...

1940'larda caz müziğinde bebop akımının doğuşu genelde modern jazz'ın başlangıcı olarak da kabul edilir. Bu tarz, tekniğe ve beraberinde şarkı söylenebilen melodilerden ziyade karmaşık armonilere daha fazla önem veren küçük swing toplulukları tarafından geliştirilmiştir.

Harmoni. Melodiler genellikle tek bir enstrümanla ya da aynı notayı çalan birçok enstrümanla ortaya çıkmaz. Çoğu zaman melodiyi çalan “lider” enstrümanlar vardır, örneğin nefesli çalgılar gibi. Lider enstrümanlar melodiyi çalarken, aynı anda onlara eşlik edenler farklı bir şey çalar. Harmoni dediğimiz şey işte bu farklı notaların aynı anda çalmasıyla ortaya çıkan ilişkidir. Aynı anda çalan iki ya da daha fazla nota arasında çok sayıda ilişki vardır fakat bunlar sadece iki şekilde kategorize edilebilirler: ahenk ve ahenksizlik

İlk başta melodi hep birlikte çalınıp daha sonra her bir enstrüman teker teker parçanın akor ilerlemelerine dayanarak solo atmaya başlar ve en sonda tekrar melodi birlikte çalınıp parça noktalanır.

Bağımlılıkta yapılan görüşmeler de buna benzer. Tam bir sıra izlemek mümkün değildir. 'Git- gel'leri olan, dalgalı ama bir ahenk için ilerlemesi gereken görüşmelerdir. Zorlamalara değil doğaçlamalara dayanır. Ama sonuçta aynı hedefe yürünür. Bu haliyle bağımlılık görüşmeleri bebop müziğe benzer. Bu nedenle bibap logosu, cazdan esinlenmiştir.