DEĞERLENDİRME - ARAŞTIRMA

Aşağıdaki birçok ölçeği www.bibapsoft.com web sitesine "misafir" girişi yaparak, online olarak da kullanabilirsiniz. Bazı ölçekleri kullanmak için, Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi almış olmanız gerekmektedir.

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ): Bibap uygulamalarında ilk değerlendirme, risk ve ihtiyaçların saptanması için Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) veya Bağımlılık Profil İndeksi Tarama Formu (BAPİRT) kullanılması önerilmektedir. Bu ölçeklere www.bapi.info.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A); bağımlılıkta aile özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 10 sorudan oluşur. Ölçeğin formu ve geçerlik güvenirlilik araştırması için tıklayın... 

Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ); izleme sırasında gelişimi saptamak için kullanılan bir ölçektir. Hem madde kullanımını hem psikososyal iyileşme BASİ ile takip edilebilir. Bağımlı ile sonuçlar paylaşılabilir ve geri bildirimler verilebilir. Daha fazla bilgi için tıklayın... 

Moodist Relaps İndeksi (MORİ); kişinin relaps risklerini değerlendiren bir ölçektir. Toplam 24 sorudan oluşur. Uygulamadan sonra, hangi alanlarda yüksek riskli olduğu (yani kesme noktasının üstünde puan aldığı) kişiyle paylaşılır, geri bildirim verilir. Bu konuda neler yapması gerektiği üstünde tartışılır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeği (Bilge); kişinin bağımlılık bilgisini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışmasına, etkinlik çalışmasına ve formuna ulaşmak için tıklayın... 

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği; kişinin yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği hakkında daha fazla bilgi için tıklayın...

Kaynaklar

Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeğinin (Bilge) Geliştirilmesi.Tekin, K., Işık, A., Yetkinoglu, D., Ögel, K. Poster Bildirisi, 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, 2018

Bir Psikoeğitim Programı Bağımlılık Bilgilendirme (Bilge)'nin Etkinlik Çalışması. Tuna, Z.O., Tekin, K., Yılmaz, İ., Ögel, K. Poster Bildirisi, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, KKTC, 2019 

Moodist Relaps Indeksi (MORİ) Ölçeğinin  Geliştirilmesi. Ögel K, Guliyev K, Tekin K, Tuna ZO, Özel Z. Poster bildiri. 11. Ulusal Alkol-Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017

Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ)'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Şimşek M, Dinç M, Ögel K. Türk Psikiyatri Dergisi (baskıda)

Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Kalkan Ö, Bahşi AB, Akbulut B, Ögel K. Poster bildiri. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018

Bağımlılıkta Yaşam Biçimini Düzenleme Psikoeğitim Programının Etkinlik Çalışması. Kalkan Ö., Bezek S., Erbil İ., Ögel K. Poster Bildirisi, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, KKTC, 2019 

Aile Bağımlılık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenilirliği. Kültegin Ögel, Hande Çelikay, Aslı Başabak. Klinik Psikiyatri 2017;20:255-262